СЕЗОНИ

Сезон I-ви сезонянуари-април
Сезон II-и сезонмай - 25 юни
Сезон III-и сезон26 юни - 25 август
Сезон IV-и сезонВсеки петък и шестък

ЦЕНИ

Описание на услугите за настаняване Цена Сез. I Цена Сез. II Цена Сез. III Цена Сез. IV
15182520
16202722
20203020
по дог.по дог.80по дог.
50по дог.120080
0,30951
1111
5545
Българска гхотелиерска организация
Телефон: 02 8855221111